تخفيف 250 درهمي در فروشگاه اكو

فروشگاه اكو

شهر: دبی
سال: 2019


قیمت بلیط اصلی:

قیمت واچر: 25000 تومان
این واچر برای 250 درهم تخفيف در فروشگاه اكو ميباشد. توجه داشته باشيد كه اگر خود فروشگاه تخفيف داشت، شما نميتوانيد همزمان هم از تخفيف فروشگاه و هم از تخفيف واچر انترتينر استفاده نماييد. در صورتيكه قصد استفاده از واچر تخفيف 250 درهمي را داريد خريد شما بايد بالاي 1000 درهم باشد. در صورتيكه قصد استفاده از واچر تخفيف 200 درهمي را داريد خريد شما بايد بالاي 600 درهم باشد.آدرس: مراكز خريد: دبی مال، امارات مال، سيتي سنتر ديره، سيتي سنتر مرديف، ابن بطوطه، برجمان و...

تلفن: 0097143399448

وبسایت: